För ett år sedan satt jag i en lägenhet i Nairobi och lyssnade på ett samtal om gatubarnen i Kenya. Ämnet slukade mig på samma gång som det sög musten ur mig. Vem skall rädda alla dessa barn? Mannen, som jobbade för FN, berättade att han tidigt en morgon sett hur män samlat drogpåverkade och…